Vogels spotten in de achtertuin: doe jij in 2022 mee?

9 december '21

Woon je in of betrek je binnenkort een nieuwbouwwoning van BPD, dan woon je duurzaam. Met duurzaam bedoelen we klimaatadaptief, natuurinclusief en toekomstbestendig. Dit is hard nodig om de natuur en biodiversiteit te behouden en leefbaar te houden. Gelukkig zijn wij niet de enigen die vanuit deze visie werken. Neem de Nederlandse Vogelbescherming, die zich met o.a. wetten, initiatieven en bruikbare tips inzetten voor het voortbestaan van vogels in Nederland. Daar worden wij natuurlijk blij van!

image alt

De jaarlijkse vogeltelling

Een voorbeeld van zo’n initiatief is de jaarlijkse Tuinvogeltelling. Met bijna 200.000 deelnemers en maar liefst 2.759.139 getelde vogels is er in 2021 een nieuw record gezet. Deze telling van de Nederlandse Vogelbescherming in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland vindt inmiddels al 20 jaar plaats om te achterhalen hoe vogels onze tuinen in de winter gebruiken. En dat is niet alleen leuk, maar ook nuttig. Zo weten we beter hoe we de vogels kunnen helpen én behouden.

image alt

Blok je agenda

Ook jij kunt de vogels in Nederland helpen. In de eerste plaats door in jouw tuin vogelvriendelijke beplanting aan te leggen om vogels een warm nest te bieden. Maar ook door volgend jaar tijdens de Nationale Tuinvogeltelling mee te tellen, ‘want elke vogel telt’! Omcirkel 28, 29 en 30 januari 2022 vast in je agenda en zoek een van die drie dagen een half uur om alle vogels waar te nemen en te registreren via de webapp. De Nationale Vogelbescherming vertelt je precies hoe het werkt.